Slik utfører du manuell strukturering

Struktur
Regulere mot våtere
Bedre feeling

Skøyting
Klassisk

G-
Ikke anbefalt
0,3 mm traktor
0,3 mm rett rull

G+
Ikke anbefalt
0,3 mm traktor
0,3 mm rett rull

B-
0,5 mm rett Swix
0,5 mm traktor
0,5 mm rett rull

B+
Vått: 0,5 mm rett Sxix rill

Kaldt, kunstsnø, sukker:

1,0 mm rett Swix.

Blankpolert:

Fischer/Holmekol traktor
0,5 mm traktor
0,5 mm rett rull

H-
1,0 mm rett Swix rill

+ 1,0 mm traktor
1,0 mm traktor
1 mm rett rull

H+
1,0 mm rett Swix rill

+ 1,0 mm traktor

1,0 mm traktor

1 mm rett rull

R-
1,0 mm rett Swix rill

+ 1,0 mm traktor

1,0 mm traktor

1 mm rett rull

R+
1,0 mm rett Swix rill + 1,0 mm traktor. Bør alltid rilles! (Klassisk)

Her må en skille mellom rillejern og ruller. Rillejern brukes for å regulere en struktur mot mildere fører enn det den er beregnet for. Bruk hardt trykk, gradvis hardere bakover. Hvis en f.eks. får “sug” med en B+ struktur rilles den med 0,5/1,0mm rill for å “skape luft” under skiene. Dette er en mer permanent struktur som må slipes for å få bort.

Ruller (rett type eller traktor) gir bedre feeling og bedre glid på skiene nesten uansett føre, spesielt skøyteski. Brukes forsiktig fra tupp, og hardere fra hæl og bakover. Eksempler på slike er Turtveit, Red Creek, Fischer, Swix og Holmenkol. Disse gir ikke varige strukturer, dvs at de vil forsvinne nesten helt ved vanlig preparering etterpå.

Generelt fungerer traktorstrukturer best på skøyteski, mens de rette strukturene gjør seg best på klassisk ski, da med ett hakk grovere rill. En kan også ta ned struktur for å få den til å gå på litt tørrere fører enn den er beregnet for. Dette gjøres med stålsikling, og forblir permanent. Alle disse påvirkningene av strukturene krever en stø hånd og litt håndarbeid. Bør trene på gamle ski først.

Flere tips!